Technisch Dossier opgesteld

 Technisch dossier opgesteld

Deze klant heeft zelf een machine ontwikkeld. Wij hebben de klant ontzorgd  en tijdens het ontwerptraject kritische vragen gesteld met betrekking tot de veiligheid. We gebruiken hiervoor de Machinerichtlijn en eventuele van toepassing zijnde normen. 

Omdat het een machine betreft die uit meerdere halffabrikaten met IIB verklaringen is samengesteld hebben wij hier de juiste documentatie voor opgesteld.

– Risicioinventarisatie

– Handleiding met onderhoudsinformatie

– Restrisico’s vastgesteld en stickerplan aangeleverd.

– EG-verklaring opgesteld